احتراما” و با آرزوي تداوم و استمرار همكاري فيمابين به استحضار ميرساند كه اين شركت در راستاي ارتقاء كيفيت محصولات تولیدی خویش، نظر خواهی از مشتریان را در دستور کار خود قرار داده و اعتقاد راسخ دارد نظر شمـا می تواند نقش بسیار مهمی رادر بهبود زمینه های همکاری فیمابین ایفا نماید.لذا خواهشمند است با پاسخگویی دقیق به سوالات زیر ما را در رسیدن به اهداف کیفی یاری نمایید.

با تشكر و تقديم احترام

واحد ارزیابی شرکت آبرسان نوید زنجان

فرم رضایتمندی مشتریان

7 + 1 = ?